Kurs J: Renholdsoperatør – Fagbrevkurs

Har du lang og allsidig praktisk arbeidserfaring fra arbeid som renholder, men mangler teoretisk og formell kompetanse? Mange velger da å få dokumentert sin fagkompetanse ved å ta fagbrev, et bevis på at du er fagarbeider innenfor renholdsfaget, og har rett til å benytte yrkestittelen Renholdsoperatør. Fagarbeidere får bedre lønn enn ufaglærte renholdere, og står sterkere i konkurransen om ledige jobber, samtidig som utdanningsnivået i bedriften gir en indikasjon på kvalitet når det konkurreres om oppdrag. Ditt fagbrev er altså verdifullt både for deg selv og din arbeidsgiver.

Vårt kurs er et eksamensforberedende fagbrevkurs for praksiskandidater. Selv om du enda ikke har tilstrekkelig praktisk erfaring for å få endelig eksamen som renholdsoperatør, har dette kurset også stor faglig verdi for deg som renholder, og du kan altså ta teoretisk eksamen før du har samlet nok praksis. 

cleaning.no er godkjent som nettskole av Kompetanse Norge, som er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet. Les mer om godkjenningen.

Fordeler med nettbasert undervisning

Mange av de som gjennomfører vår nettbaserte undervisning er samtidig i fullt arbeid som renholder. Vi har stor forståelse for at dette kan by på krevende dager for kursdeltageren, og vi ønsker derfor å gjøre det enklere for deg å planlegge dagene ved at kursene blir så fleksibel som mulig. Andre fordeler med å ta fagbrevkurs på nettet

 • Du studerer når det passer deg, og er ikke bundet av en bestemt tid for undervisning
 • Du kan velge selv rekkefølgen av leksjonene, og kan repetere så mye du ønsker
 • Du behøver ikke reise noe sted for å få undervisning. Nettstudier er miljøvennlig!
 • Studer der du er, på din mobil, nettbrett eller PC/Mac, og i ditt eget tempo
 • Studer på ditt språk ved hjelp av Google Translate
 • Du får en rimelig utdannelse, som gjør deg til en mer profesjonell fagrenholder

Fagplan
Renholdsoperatørfaget består av tre hovedområder, planlegging, renhold og bransjelære. Vårt kurs er delt i 8 delområder, med tilsammen 23 leksjoner, og er lagt opp i samsvar med Utdanningsdirektoratets læreplan i renholdsoperatørfaget. 

 1. Planlegging

Hovedområdet handler om bruk av ulike systemer for planlegging og bruk av godkjente standarder for å ivareta innemiljøet. Det omfatter bruk av tegninger og arbeidsbeskrivelser, utvikling av renholdsplaner og vurdering av kostnadseffektive og ergonomiske metoder.

 1. Renhold

Området tar for seg ulike typer overflatebehandlinger i bygg og anlegg, installasjoner og transportmidler. Regelmessig periodisk renhold og spesialrenhold av behandlede og ubehandlede overflater, valg og bruk av utstyr, kjemikalier og metoder. Estetikk og vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområder for overflater og renholdsobjekter, i tillegg til helse, miljø og sikkerhet.

 1. Bransjelære

Hovedområdet omhandler renholdsfagets historie og plass i samfunnet. Det omfatter også regelverk, arbeidsmiljø, arbeidsrutiner, kvalitetssikring og etikk.

Vårt kurs inkluderer også fordypnings leksjoner innen temaene

 • NS Insta 800, nivå 3
 • Hygiene, helse og smitterenhold
 • HMS for renhold
 • Renholdsledelse 

Exc      Se mer detaljert fagplan

Forkunnskaper

Det stilles ingen krav men vi anbefales at du har noe praktisk erfaring før du starter kurset, eller eventuelt arbeider med renhold samtidig med at du gjennomfører kurset.

Pris / finansiering

Kr 11.900    (medlem cleaning.no kr 9.900)

 • Fagforening organiserte kan søke stipend
 • Er du registrert hos NAV kan du søke støtte.
 • Kanskje arbeidsgiver kan dekke kursavgiften helt eller delvis?
 • Skal du ta kurset som privatperson kan vi dele din betaling over 2 avdrag (50% ved start og 50% innen 2 mnd)