Rådgivning

Rådgivning fra cleaning.no kan være nyttig i mange henseende. En nøye gjennomgang av virksomhetens organisering av renholdspersonalet, renholdsplaner, frekvenser, metoder, kjemikalier og utstyr, vil som regel bidra til en optimalisering av renholdet samt kostnadsbesparelser.

Ofte handler det ikke om å arbeide hardere, men smartere! Vi foreslår relevante kurs og veiledning for de ansatte, hvor det kan legges til rette for en individuell tilpasning og økt profesjonalisering. Dette vil gi styrket opplevelse av ansvarsfølelse, lojalitet, motivasjon og trivsel.

Renhold er som regel preget av «dag til dag» driftsoppfølging, hvor uventede situasjoner ofte oppstår og må løses. Man skal kunne forvente av en profesjonell renholdsleverandør at de til enhver tid kan håndtere alle uventede situasjoner som kan påvirke renholdet. Likevel, i enkelte tilfeller kan selv den beste bli rådløs, og det kan da være gunstig å ha et sted å henvende seg, en kompetansebank med raske tilbakemeldinger.

Høy kompetanse hos medarbeiderne gir som regel trivsel, god effektivitet, bedret lønnsomhet, stabilt personale og lavt sykefravær. Ikke bare hos renholderne men også bedriftens ledere.