Anbudshjelp

Cleaning.no har erfaringen og kompetansen du trenger for å utarbeide et konkurransegrunnlag som er basert på forståelsen og bruken av tilgjengelige standarder, kunnskap om hvordan moderne renhold utføres, samt innsikt i renholdsbransjens utfordringer.

Når det inngås en renholdsavtale bør den i størst mulig grad være basert på resultatorientert og målbar renholdskvalitet, og ikke kun frekvensplaner og en diffus arbeidsbeskrivelse.

For at renholdsleverandørene skal kunne gi et best mulig tilbud på sine tjenester, er det vesentlig at det utarbeides et grundig og renholdsfaglig forankret konkurransegrunnlag. Dette gjør utvelgelsesprosessen mer nøyaktig, hvor ikke all fokus ensidig legges i å finne tilbudet med lavest pris, men også en balansert vekting opp i mot kvalitet som ønskes. Rett kvalitet til rett pris!

Våre arbeidsoppgaver som rådgiver kan være:

 • Kartleggingsmøte, behovsavklaring og befaring
 • Fremskaffe og gjennomgå gjeldende renholdsplaner/systemer
 • Vurdering av renholdsbehov
 • Utarbeide plan for ansvarsfordeling
 • Utforme renholdsplaner med frekvensvurderinger, arbeidsomfang og kvalitetsbeskrivelser/nivå
 • Innhente og beskrive informasjon knyttet til leveransens omfang som bør/skal angis i anbudsinnbydelsen.
 • Utforming av konkurransegrunnlag
 • Medvirke ved tilbudsbefaring
 • Bistå med utforming av svar til innkommende spørsmål fra tilbydere
 • Rådgiver i driftsmøter
 • Kvalitetskontroller, avvikshåndtering
 • Oppfølging av årsplaner for temporære tjenester

Laveste pris vinner alltid?