Generelle betingelser

 1. Påmelding

Du vil motta en bekreftelse på at din påmelding er mottatt og registrert. Påmeldingen er bindende når du mottar bekreftelsen. Bindende påmelding innebærer at kursavgiften må betales selv om du ikke gjennomfører kurset. Se også regler for avmelding. Det tas forbehold om ledig kapasitet på det aktuelle kurset og at det er nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres. Det tas også forbehold om endring i oppstartdato og kurssted.

 1. Kursavgift

Kursavgift for det enkelte kurs fremgår av våre nettsider, og det forutsettes at du er kjent med denne. Kursavgift må betales innen forfall på tilsendt faktura (7dager).

 1. Avmelding
 • Påmelding til kurs er bindende fra vi mottar påmeldingen. Påmelding skal fortrinnsvis skje skriftlig eller elektronisk
 • Dersom du trekker deg senest 1 uke før kursstart, betales 25 % av avgiften
 • Ved avmelding senere enn 1 uke før kursstart, betales hele avgiften
 • Avmelding må skje skriftlig på mail. Det kan søkes om flytting av deltagelse til et senere kurs
 • Dersom avmeldingen skjer etter at kurset er startet, må det betales full avgift
 • Dersom du lar være å sende skriftlig avmelding, eller lar være å møte frem til kursstart, blir ikke dette betraktet som avmelding og du må betale full kursavgift
 • Vær oppmerksom på at det på en del kurs er begrenset antall plasser
 • Kursavgift på kurs som ikke kommer i gang, blir refundert i sin helhet
 • En får tildelt plass i den rekkefølgen (dato) en melder seg på til kurs
 1. Kursavbrudd

Kurset kan avbrytes etter skriftlig søknad ved langvarig sykdom eller skade som hindrer deg i å gjennomføre kurset. Søknaden må begrunnes, og sykdommen eller skaden dokumenteres gjennom en legeerklæring. Søknaden må leveres oss senest 2 uker etter avbruddet oppstår. Ved gyldige studieavbrudd må det betales for allerede gjennomført studietid.

 1. Kursbevis

Det utstedes kursbevis til alle deltagere som gjennomfører et av våre kurs

 1. Eksamen for fagbrev

Du er selv ansvarlig for å innfri de krav som stilles for å avlegge en eventuell offentlig eksamen for fagbrev som renholdsoperatør Eksamensavgiften er ikke inkludert i kursavgiften.