cleaning.no sertifisert renholder

Hva skal til for at man kan kalle seg en profesjonell renholder? Renholdsyrket har flere alternative yrkesbetegnelser, som blant annet renholder, servicemedarbeider, renholdsassistent, rengjøringsbetjent, fagrenholder, og renholdsoperatør. Yrkesbetegnelsene er altså mange, og det er ikke enkelt hverken for renholdere selv eller folk flest å se hva som kan være eventuelle kompetanseforskjeller og hvilke spesialiserte faglige ferdigheter den enkelte yrkesutøver innen renhold har. Vi synes derfor det er viktig at man tydelig kan kommunisere hvilken opplæring som faktisk er gjennomført for at renholderen både skal kunne både kalle seg og utføre sitt yrke som en profesjonell.

Vi vet også at det er viktig å tenke gjennom hvilken renholdsfaglig kompetanse som må tilbys for å løse ulike renholdsoppdrag, og at det er mange renholdsoppgaver som kan utføres uten at det er nødvendig med den høye kompetansen som ligger i det å ha et fagbrev innen renhold. Vi har derfor utarbeidet en kompetanseplan som synliggjør hvilken opplæring man bør ha, og som er nødvendig for at en renholder med rette kan kalles en profesjonell renholder.

 

Kompetansenivå for yrkestittelen Renholder

  1. Renholdsassistent. Dette er din yrkestittel før du har fullført din grunnutdannelse som renholder, og mens du er under utdanning praktisk og teoretisk. Teoretisk opplæring dekkes av nettkurset Renholdsassistent.
  2. Profesjonell Renholder. Dette er din yrkestittel når du har gjennomført kvalifiserende teoretisk og praktisk opplæring. Du har tilegnet deg spesialiserte faglige ferdigheter. Teoretisk opplæring dekkes av nettkurset Profesjonell renholder del 1,2 og 3
  3. Renholdsoperatør. Dette er din yrkestittel når du har tatt fagbrev. Læreplanen for å kunne ta fagbrev er definert fra Utdanningsdirektoratet. Les mer her om hvordan ta fagbrev.

Våre nettkurs dekker den nødvendige teoretiske plattform, herunder også inkludert mange praktiske veiledningsfilmer. Den best utdannede renholder kombinerer naturligvis teoretisk utdannelse med praktisk erfaring. Husk også at kunnskap må vedlikeholdes, og at mer erfarne renholdere med fordel også bør oppdatere sin fagkunnskap.

Som faglig fordypning anbefaler vi at renholdere også gjennomfører opplæring innen kvalitetsstandarden NS INSTA 800. Kurset kan gjennomføres som åpent dagskurs eller nettkurs, hvor vi tilbyr kurs med kunnskapsnivå 2 og kunnskapsnivå 3. Les også mer om vårt nettkurs for renholdsledere.