Dokumentsamling

Dokumentsamlingen i cleaning.no er basert på 20 års erfaring fra renholdsbransjen.  Vi har imidlertid ikke som ambisjon å fremstå som en komplett lærebok innen faget renhold. For utdypende studier innen teoretisk og praktisk renhold henvises til relevant faglitteratur. Vår dokumentsamling er hovedsakelig rettet mot kalkulering, planlegging, opplæring, organisering, personaladministrasjon, tilbudsoppbygging, internkontroll med mer. Det presiseres at cleaning.no-dokumentene er av generell art og at tekst/innhold bør tilpasses den enkeltes virksomhet.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.