Om Cleaning.no

Cleaning.no er en kompetanseleverandør innen profesjonell renholdsvirksomhet. Vi er en uavhengig og aktiv samarbeidspartner for profesjonelle renholdsbedrifter og offentlig virksomhet. Vi ble etablert i 2011, og har nå mer enn 100 medlemsbedrifter i hele landet som har nytte av alle våre spesielle medlemsfordeler. Medlemskap i cleaning.no gir trygghet, økt kompetanse og seriøsitet for medlemsbedriften.

Cleaning.no drives av personer med bred erfaring fra bedriftsetablering, drift, ledelse og kursvirksomhet generelt i næringslivet, og spesielt rettet mot renholdsbransjen.

Medarbeidere

Trond Husby
Daglig leder

Mobil: +47 906 76 906
E-post: trond.husby@cleaning.no

Etablerte sitt første renholdsfirma for tyve år siden, og har bygd opp og ledet flere virksomheter innen renhold, catering og omsorg, så vel i Norge som i utlandet. Han har en betydelig og allsidig erfaring både med ledelse av små og store organisasjoner, rådgivning innen renhold, samt driftsoppfølging av alle typer profesjonelt renhold. Han holder kurs og foredrag innen renholdsfaglige og arbeidspsykologiske emner, og er skribent i bransjebladet Renholdsnytt.

Lars Husby
Kurskoordinator

Mobil: +47 452 03 351
E-post: lars@cleaner.no

Er psykolog, og er hos oss ansvarlig for å ta vare på våre deltagere som gjennomfører nettkurs. Han registrerer deltagere, oppretter brukertilganger, følger opp deltagerens progresjon gjennom kurset og svarer på spørsmål.

Ruben Aksnes
Markedskonsulent

Mobil: +47 948 71 373
E-post: ruben.aksnes@cleaning.no

Vi kan faget og kjenner bransjen!

Juridisk

Cleaning.no nettsider er beskyttet under de regelverk som gjelder for kopibeskyttelse og varemerke. All informasjon på våre nettsider inkludert, men ikke begrenset til, tekst, presentasjoner, illustrasjoner, bilder og lyd kan ikke (om ikke annet er angitt) bli kopiert, overført, formidlet eller lagret uten skriftlig samtykke fra cleaning.no.

Tilpasninger og modifikasjoner på innholdet av våre nettsider er forbudt. De navn og symboler som til enhver tid identifiserer vårt selskap, våre produkter og våre tjenester er tilhørende cleaning.no, og må i så henseende ansees som våre varemerker.

Cleaning.no nettsider er fremstilt «som de er». cleaning.no gir ingen garantier for at innholdet til enhver tid er korrekt, komplett, pålitelig eller tidsriktig. cleaning.no påtar seg intet ansvar for skade eller tap, direkte, indirekte eller som konsekvens av, forårsaket av materiell inkludert på våre nettsider eller modifisering av sådan, heller ikke for skader forårsaket av at våre nettsider ikke er tilgjengelig for bruk. cleaning.no forbeholder seg retten til å revidere våre nettsider eller fjerne tilgang til dem uten å varsle dette i forkant. cleaning.no fraskriver seg ethvert ansvar for sider som er tilgjenglig via lenker på våre nettsider, og informasjon på sådanne sider.

Ved å sende materiell til cleaning.no med e-post eller via våre nettsider, gir bruker cleaning.no rett til å benytte dette materiale rettighetsfritt, uavkortet, for fremvisning, modifisert, overført og distribuert, hvis ikke annet er avtalt.

Cleaning.no er en enhet i selskapet cleaning.no as org.nr; 920 667 244 mva.