cleaning.no er en offentlig godkjent nettskole

cleaning.no er godkjent som nettskole av Kompetanse Norge, som er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet.

Kompetanse Norges visjon er «Livslang læring for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv». Kompetanse Norge jobber for at voksne både i og utenfor arbeidslivet skal få den kompetansen de trenger. De samler kunnskap og gir anbefalinger til myndighetene og andre aktører for å sikre videreutvikling av kompetansepolitikken. Les mer om Kompetanse Norge her….

Kompetanse Norge mener at cleaning.no oppfyller kravene i Lov om voksenopplæring §13 om å drive  på grunnlag av overordnede mål, som er å videreutvikle fjernundervisningen, gi tilgang til fleksibel og kvalitetssikret opplæring og å utvikle tilrettelagte opplæringstilbud.

Kompetanse Norge finner på bakgrunn av søknad og dokumentasjon at cleaning.no tilfredsstiller lovens krav for nettskoler, og godkjenner med dette Norwegian Cleaning Consultants AS – cleaning.no som nettskole etter lov om voksenopplæring.

Cleaning.no følger bransjens kvalitetsnormer for fjernundervisning

10 fordeler med nettstudier

  • Start når det passer deg
  • Ingen reisekostnader
  • Tilpasset pc, nettbrett og smarttelefon
  • Rimelig utdannelse
  • Synliggjør din kompetanse
  • Studer der du er
  • Studer i ditt eget tempo
  • Fleksibelt
  • Jobb og tjen penger mens du studerer
  • Du kan få sponset utdanning av arbeidsgiver, NAV, forbund, organisasjon eller andre

Ønsker du mer informasjon om vår nettskole, les her…