cleaning.no er en offentlig godkjent nettskole

cleaning.no er godkjent som nettskole av Kompetanse Norge, som er et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet.

Kompetanse Norges visjon er «Livslang læring for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv». Kompetanse Norge jobber for at voksne både i og utenfor arbeidslivet skal få den kompetansen de trenger. De samler kunnskap og gir anbefalinger til myndighetene og andre aktører for å sikre videreutvikling av kompetansepolitikken. Les mer om Kompetanse Norge her….

Kompetanse Norge mener at cleaning.no oppfyller kravene i Lov om voksenopplæring §13 om å drive  på grunnlag av overordnede mål, som er å videreutvikle fjernundervisningen, gi tilgang til fleksibel og kvalitetssikret opplæring og å utvikle tilrettelagte opplæringstilbud.

Kompetanse Norge finner på bakgrunn av søknad og dokumentasjon at cleaning.no tilfredsstiller lovens krav for nettskoler, og godkjenner med dette cleaning.no som nettskole etter lov om voksenopplæring.

Cleaning.no følger bransjens kvalitetsnormer for fjernundervisning

10 fordeler med nettstudier

  • Start når det passer deg
  • Ingen reisekostnader
  • Tilpasset pc, nettbrett og smarttelefon
  • Rimelig utdannelse
  • Synliggjør din kompetanse
  • Studer der du er
  • Studer i ditt eget tempo
  • Fleksibelt
  • Jobb og tjen penger mens du studerer
  • Du kan få sponset utdanning av arbeidsgiver, NAV, forbund, organisasjon eller andre

Ønsker du mer informasjon om vår nettskole, les her…