Renholdsoperatør – Fagbrev

Kursarrangør: Cleaning.no
Sted: Oslo, Stavanger, Bergen, Tromsø
Timetall: 100 undervisningstimer
Varighet: 2 semester
Kursstart: August/September 2020
Kurset holdes en fast kveld i uken, eventuelt noen helger
Klokkeslett: Kveld kl 16:00 – 19:30
Pris: 19.500.-

Kontaktperson: Trond Husby
E-post: trond.husby@cleaning.no
Mobil: 906 76 906

Har du lang og allsidig praktisk arbeidserfaring fra arbeid som renholder, men mangler teoretisk og formell kompetanse? Mange velger da å få dokumentert sin fagkompetanse ved å ta fagbrev, et bevis på at du er fagarbeider innenfor renholdsfaget, og har rett til å benytte yrkestittelen Renholdsoperatør. Fagarbeidere får bedre lønn enn ufaglærte renholdere, og står sterkere i konkurransen om ledige jobber, samtidig som utdanningsnivået i bedriften gir en indikasjon på kvalitet når det konkurreres om oppdrag. Ditt fagbrev er altså verdifullt både for deg selv og din arbeidsgiver. Vårt kurs er et eksamensforberedende fagbrevkurs for praksiskandidater.

Inkludert i kurset

De fleste som følger vår undervisning er samtidig i fullt arbeid som renholder. Vi har stor forståelse for at dette kan by på krevende uker for kursdeltageren, og vi ønsker derfor å gjøre det enklere for deg å planlegge dagene ved at kursene blir så fleksibel som mulig. Tar du et fagbrevkurs hos cleaning.no får du inkludert i kursavgiften;

  • 100 timer undervisning
  • Brukertilgang til nettkursene «Renholder del 1,2 og 3» på cleaner.no
  • Deltagelse på kurs i kvalitetsstandarden NS INSTA 800 (med eget kursbevis)
  • Dyktige kursholdere med lang erfaring og renholdsfaglig tyngde!

Målgruppe

Dette kurset egner seg for deg som ønsker god fagkunnskap i renhold og som har praktisk erfaring fra renholdsyrket. Kurset gir nødvendig teoretisk innføring innenfor de ulike emner som blir prøvd i den teoretiske delen av fagprøven for renholdsoperatører.

Gjennomføring

Opplæringen foregår 4 timer en kveld pr uke og enkelte helger. Vi følger offentlig skoles ferier. I tillegg til teoretisk undervisning vil arbeid med eksamensoppgaver være en vesentlig del av kurset. Kurset avsluttes med offentlig eksamen, og du kan da bli «Renholdsoperatør».

Tema for kurset

Renholdsoperatørfaget består av tre hovedområder, planlegging, renhold og bransjelære, og i vårt teorikurs er de tre hovedområdene delt inn i 11 leksjoner. Vi følger lærebøkene «Renhold grunnmoduler og fagbrevmoduler», fra Yrkeslitteratur.

  1. Planlegging

Hovedområdet handler om bruk av ulike systemer for planlegging og bruk av godkjente standarder for å ivareta innemiljøet. Det omfatter bruk av tegninger og arbeidsbeskrivelser, utvikling av renholdsplaner og vurdering av kostnadseffektive og ergonomiske metoder.

  1. Renhold

Området tar for seg ulike typer overflatebehandlinger i bygg og anlegg, installasjoner og transportmidler. Regelmessig periodisk renhold og spesialrenhold av behandlede og ubehandlede overflater, valg og bruk av utstyr, kjemikalier og metoder. Estetikk og vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområder for overflater og renholdsobjekter, i tillegg til helse, miljø og sikkerhet.

  1. Bransjelære

Hovedområdet omhandler renholdsfagets historie og plass i samfunnet. Det omfatter også regelverk, arbeidsmiljø, arbeidsrutiner, kvalitetssikring og etikk.

Forkunnskaper

Ingen krav men det anbefales at du har praktisk erfaring før du starter kurset, eller eventuelt arbeider med renhold parallelt med at du gjennomfører kurset.

Praksiskrav

For å avlegge fagprøven må du dokumentere 5 års praksis innenfor renhold. Hvis du mangler deler av praksisen kan du skaffe denne samtidig med eller etter at du har tatt kurset hos oss. Det er fagopplæringskontoret eller yrkesopplæringsnemnda i ditt hjemfylke som vil avgjøre om praksisen kan godkjennes.

Undervisning

Undervisningen foregår i klasser, med forelesninger og gruppearbeid. Vi benytter også nettbasert undervisning. Du vil få god hjelp til å forberede deg til teorieksamen i løpet av undervisningstiden. Ale våre instruktører har vært eller er ledere i renholdbedrifter, har en betydelig teoretisk og praktisk erfaring innen alle typer renhold og er erfarne kursholdere.

Eksamen

Du må selv melde deg opp til eksamen. Dette gjøres på nettet.

Eksamen avlegges i den Fylkeskommunen som du bor i, og fagbrevet får du når Fylkeskommunen har godkjent dine fem års praksis i faget samt at du har bestått teorieksamen.

Finansiering

Er du over 25 år og ikke har fullført videregående skole kan du ha rett til gratis opplæring gjennom voksenrett. Du kan søke om retten på www.vigo.no.

Det er også mulig å søke ditt fagforbund om studiestøtte.
Det er selvfølgelig også mulig å søke arbeidsgiver om studiestøtte.

Påmeldingsregler

Påmeldingen er bindende. Om avbestilling belastes 25 % av kursavgiften. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kursstart, belastes full avgift. For påmelding, send epost til post@cleaning.no

Mer informasjon?

Ønsker du å vite mer om kursene eller ønsker du et tilbud på bedriftstilpasset opplæring, ta kontakt med Trond Husby på tlf 906 76 906.