Beskrivelse av kurset

Når du tar nettkurset Renholdsassistent tilegner du deg basiskunnskap som er nødvendig uansett hvor du ønsker å arbeide innenfor renholdsvirksomheter. Kurset omhandler de mest grunnleggende temaer som du må beherske, er spesielt godt egnet for de som skal starte i renholdsyrket, og som ikke har noe tidligere teoretisk eller praktisk erfaring.

Kurset inneholder en hovedtekst, fordelt på leksjoner med aktuelle temaer. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en quiz som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen.

Leksjoner

Leksjon 1: Innføring i renholdsyrket
Leksjon 2: Renholdsmetoder, utstyr, maskiner
Leksjon 3: Rengjøringsmidler
Leksjon 4: Renholdsflater, materiallære
Leksjon 5: Renholdsplaner
Leksjon 6: Helse, ergonomi
Leksjon 7: Internkontroll, HMS
Leksjon 8: Den dyktige renholder

Vi anbefaler at du ikke fokuserer på medgått tid, men heller arbeider grundig med den enkelte modul for å sikre at du får det beste utbytte av kurset.
Klikk på aktuelle lenker, se på You Tube klippene og studer utdypningsstoffet. Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende.
Det er ofte lurt å legge inn pauser, med tid for refleksjoner over temaene du har studert. Når du har gjennomført kurset får tilsendt vårt kompetansebevis.

For de som ønsker en grundigere utdannelse som Profesjonell renholder, les mer på cleaner.no. om våre andre nettkurs.