Hvorfor nettkurs?

Ved å gjøre opplæringen nettbasert blir den mer tilgjengelig for alle, uansett bosted. Du kan starte når det passer deg, og behøver ikke vente på neste arrangerte kurs. Som ny renholder er det viktig å starte basisopplæringen så raskt som mulig, og ikke måtte vente lang tid på neste felleskurs.

En stor fordel ved å gjennomføre opplæringen på nettet er også at man slipper å reise noe sted for å delta på kurs. Eksterne kurs koster både penger og tid. Når de ansatte er borte på kurs betales det lønn for uproduktiv tid, og kanskje må det også leies inn vikar.

Nettkurs er spesielt nyttig for bedrifter med stor rullering på ansatte, da de raskt kan tilby nyansatte den basiskunnskap som er nødvendig for å starte som renholder. Hos Cleaner.no kan du ta både basiskurs og spesialkurs innen renhold, samt leder og etablererkurs.