Samarbeidspartnere

Erdal Solutions Webutvikling Samarbeidspartner
Steenstrup Stordrange Samarbeidspartner

 

Offentlig

Regelhjelp.no Offentlig veiviser til regelhjelp for HMS
Arbeidstilsynet Arbeidsgivers/arbeidstakers rettigheter
http://www.arbeidstilsynet.no/bht Bedriftshelsetjeneste
http://www.stami.no Statens arbeidsmiljøinstitutt
http://www.bedin.no Info og praktiske verktøy
http://www.altinn.no Regelhjelp og skjemaer
http://www.brreg.no Opplysninger om bedrifter
http://www.bedriftshjelp.no Offentlige støtteordninger
http://www.doffin.no Offentlige anbud
http://www.lovdata.no Primære rettskilder
http://www.nav.no Arbeids og velferdsetaten
http://www.regjeringen.no/nb/dep.html?id=933 Departementene (Arbeidsdepartementet)

 

Organisasjoner

http://www.virke.no Arbeidsgiverorganisasjon
http://www.msoweb.no Miljøservicelederens organisasjon
http://www.nhoservice.no Arbeidsgiver organisasjon
http://www.nfsr.no Norsk forening for service og renhold
http://www.arbeidsmannsforbundet.no Arbeidstakerorganisasjon

 

Tidsskrifter – publikasjoner – informasjon

http://www.renholdsnytt.no Tidskrift for renholdsbransjen
http://www.renholdsportalen.no NHO Service informasjonsside
http://www.sykehusrenhold.no Forum for sykehusrenhold
http://www.ledertips.no Rådgivning
http://www.ecoonline.no Produktdatablad for kjemikalier
http://www.arbeidsmanden.no Fagblad for Norsk Arbeidsmandsforbund
http://www.pib.no Produktinformasjonsbanken
https://snl.no Store Norske Leksikon
http://yrkeslitteratur.no/nb Lærebøker i renhold
http://www.fagbokforlaget.no Lærebøker i renhold
http://translate.google.no Google oversetter
http://www.wikipedia.no Leksikon
http://yrkeslitteratur.no/nb Lærebøker i renhold
http://www.helsebiblioteket.no Helsebiblioteket.no
http://nhi.no/forside Norsk Helseinformatikk