Kurs I: Hygiene, helse – smittevern

Beskrivelse av kurset

Generelle smitteverntiltak, basale smittevernrutiner, er grunnlaget for effektiv forebygging og kontroll av infeksjoner i helseinstitusjoner. Basale smittevernrutiner beskrives som alle tiltak som tar sikte på å redusere risikoen for overføring av sykdomsframkallende mikrober fra kjente og ukjente smittekilder i helseinstitusjoner. Tiltakene rettes mot alle pasienter uavhengig av diagnose eller mulig infeksjonstilstand.

Basale smittevernrutiner sees i dag på som grunnpilaren i smittevernet i all helsetjeneste og gjennomføring av tiltakene overfor alle pasienter er en forutsetning for et effektivt vern mot smitte. Når man står overfor kjente eller mistenkte infeksjonstilfeller og det er viktig å blokkere smitteveiene. I disse prosedyrene står renholdsrutiner som særdeles viktig. Kurset varer 5 timer, og alle deltagere får kursbevis.

Målgruppe

Alle som skal arbeide med renhold på helseinstitusjoner

Krav til forkunnskaper

Det er en fordel med noe erfaring fra profesjonelt renhold

Program

  • Hva er smitterenhold
  • Generell hygiene
  • Personlig hygiene / håndhygiene
  • Basale smittevernrutiner
  • Smitterenhold – kjemi/utstyr/metoder
  • Mikrobiologi
  • Kvalitet og avviksbehandling

Vi tar forbehold om gjennomføring dersom mindre enn 8 deltagere. Ved avbestilling senere enn 3 dager før kursstart, belastes full avgift.