Kurs H: Lederrollen – forventninger og ferdigheter

Beskrivelse av kurset

I kurset ser vi på betydningen av menneskekunnskap som en viktig faktor i ledelsesfaget, hvor det handler om å skape gode relasjoner til viktige medspillere både innenfor og utenfor bedriften. Hvordan kan et menneske bli akseptert som leder, og et annet bli fullstendig avvist? Er det slik at godt lederskap kan tilskrives en x-faktor i individet? Er nøkkelen til god ledelse at lederen tenker «vi» heller enn «jeg»? Inviterer dyktige ledere i større grad til samarbeid, medvirkning og ansvar? Kurset er spesielt utviklet for ledere innen renhold, og deltageren utfordres til engasjement og nytenkning i sin søken etter egen utvikling som leder. Kurset er også godt egnet som et bedriftsinternt seminar. Kurset varer 6 timer.

Målgruppe

Ledere på alle nivå.

Krav til forkunnskaper

Kurset egner seg både for de som er ny som leder, og de som trenger nye innspill og refleksjoner som bidrar til egen trygghet i lederrollen. Nettkurset «Renholdsleder» er inkludert som kursmateriell, og tilbys som forberedelse til kurset.

Program

  • Hva er en leder?
  • Lederens betydning for de ansatte
  • Motivasjon og ledelse
  • Mellommenneskelige ferdigheter
  • Tillitt, kommunikasjon og relasjoner
  • Kulturelle utfordringer
  • Ansettelser og opplæring

Kursholder

Trond Husby er utdannet bl.a. som psykiatrisk sykepleier og innen ledelse, organisasjonsutvikling og personaladministrasjon. Han har en allsidig erfaring fra etablering, drift og ledelse av renholdsvirksomheter, rådgivning innen renhold, samt skriving av artikler for bransjeblader. Han skrev sin diplomoppgave på BI om motivasjon og trivsel for renholdere, og har holdt en rekke kurs og foredrag innen ledelse, arbeidspsykologiske og renholdsfaglige emner.