Kurs G: Anskaffelse av renholdstjenester

Beskrivelse av kurset

“Rett kvalitet til rett pris”
Hva er moderne renhold, hvordan bestemme og bedømme kvaliteten av renholdstjenester, og hvordan vurdere hva som er rett pris for renholdstjenestene? Når det inngås en renholdsavtale bør den i størst mulig grad være basert på resultatorientert og målbar renholdskvalitet, og ikke bare bygge på en diffus arbeidsbeskrivelse. For å kunne gi et best mulig grunnlag for renholdsleverandørenes utforming av tilbud på renholdstjenester, er det vesentlig at bestiller utformer en grundig, gjennomarbeidet og renholdsfaglig forankret anbudsinnbydelse. Dette vil gjøre utvelgelsesprosessen mer nøyaktig, hvor ikke all fokus ensidig legges i å finne tilbudet med lavest pris, men også en balansert vekting opp i mot kvalitet i renholdstjenestene.

Målgruppe

Innkjøpsansvarlige, driftsansvarlige, husøkonomer og tekniske ledere i offentlig sektor og privat næringsliv. Kurset krever ingen forkunnskaper.

Program

09:00-10:00 Moderne renhold. Utvikling, metoder, utstyr, renholdsplaner og frekvenser.

10:15-11:00 Hvordan fastsette, vurdere og dokumentere renholdskvalitet.

11:00-11:30 Hvordan beregnes renholdsytelser og renholdskostnader

11:30-12:00 Pause, lett servering

12:00-12:30 Konkurransegrunnlaget. Hva bør og må tilbyderne få av informasjon

12:30-13:00 Tildelingskriterier. Hvordan best vekte pris og kvalitet

13:00-13:30 Hvilke hjelpemidler, systemer og standarder har vi tilgjengelig

13:45-15:00 Konkrete eksempler og anbefalinger på konkurransegrunnlag for kjøp av renholdstjenester

15:00-15:30 Oppsummering

Kursholder

Trond Husby er daglig leder i kurs og rådgivning senteret cleaning.no. Han har en allsidig erfaring fra bedriftsrådgivning og etablering, drift og ledelse av renholds virksomheter, både i inn og utland. Han skriver regelmessig fagartikler for bransjeblader innen renhold, og har holdt en rekke kurs og foredrag innen ledelse, arbeidspsykologiske og renholdsrelaterte emner.

Påmelding

Påmelding kan skje på vår kurskalender eller til oss via e-post post@cleaning.no