Kurs D: Profesjonell renholder del 1, 2 og 3

Består av 3 deler:

  • Renholder del 1
  • Renholder del 2
  • Renholder del 3

Beskrivelse av kurset

Når du tar kursene Renholder del 1, 2 og 3, eller ett av våre kurs for ledere, tilegner du deg grunnleggende kunnskap som er nød­vendig uansett hvor du ønsker å arbeide innenfor renholdsvirksomheter. Et vanlig kursbevis sier kun at du var til stede, mens vårt kompetansebevis Norwegian Cleaning Consultants Certified Cleaner viser at du har tilegnet deg viktige ferdigheter ikke bare teoretisk men også fra praktisk arbeid innen renhold.

Kursene inneholder en hovedtekst, fordelt på leksjoner med aktuelle temaer. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, animasjoner, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en quiz som er knyttet til teksten du har studert, med den hensikt at du får bekreftet at du nå besitter den aktuelle kunnskapen.

Et kurs er beregnet til å kunne gjennomføres i løpet av ca 4 timer. Vi anbefaler imidlertid at du ikke fokuserer på medgått tid, men heller arbeider grundig med den enkelte modul for å sikre at du får det beste utbytte av kurset. Klikk på aktuelle lenker, se på You Tube klippene og studer utdypningsstoffet. Du kan logge deg av og på kurset flere ganger, og du behøver altså ikke å gjennomføre hele kurset sammenhengende. Det er ofte lurt å legge inn pauser, med tid for refleksjoner over temaene du har studert.

Renholder del 1

Leksjon 1: Innføring i renholdsyrket
Leksjon 2: Renholdsmetoder, utstyr, maskiner
Leksjon 3: Renholdsmidler
Leksjon 4: Renholdsflater, materiallære
Leksjon 5: Helse, ergonomi
Leksjon 6: Den dyktige renholder

Renholder del 2

Leksjon 1: Arbeidsmiljø
Leksjon 2: Praktiske veiledningsfilmer
Leksjon 3: Renholdsplaner
Leksjon 4: Periodisk renhold
Leksjon 5: Internkontroll

Renholder del 3

Leksjon 1: Kvalitetsstandard NS INSTA 800
Leksjon 2: Renholdsøkonomi, kalkulasjon
Leksjon 3: Mikrobiologi, hygiene
Leksjon 4: Avfallshåndtering, miljø
Leksjon 5: Facility services

Når du har gjennomført kursene Renholder del 1, 2 og 3 får du tilsendt vårt kompetansebevis.
Du kan selvfølgelig også ta kun enkelt kurs, og få tilsendt vårt kursbevis for dette.

Les mer på Cleaner.no.