Kurs C: Fagkurs renhold

Beskrivelse av kurset

Kurset skal bidra til at alle deltagerne er i stand til å levere avtalt kvalitet til kunden innen eget ansvarsområde. Kurset gir en teoretisk og praktisk gjennomgang av de mest sentrale ferdigheter en renholder må beherske. Kurset varer 5 timer. Alle deltagere vil få kursbevis.

Målgruppe

Kurset er egnet for alle typer renholdere og renholdsledere som direkte kan påvirke kvaliteten på leveransen til kunder.

Krav til forkunnskaper

Kurset egner seg best for de som har noe praktisk erfaring

Program

  • Renholderen – nøkkelpunkt for god service
  • Hva er kvalitet? Kvalitetsmål og behovsvurdering
  • De 4 hjørnesteiner i renhold – En faglig kompetent renholder
  • Renholdsmidler, utstyr og metoder
  • Ergonomi – Teoretisk forståelse og praktiske øvelser
  • Hvordan arbeider en dyktig renholder?

Kurset holdes også på engelsk.

Kursholder

Trond Husby har en allsidig erfaring fra etablering, drift og ledelse av renholdsvirksomheter, rådgivning innen renhold, samt skriving av artikler for bransjeblader. Han har holdt en rekke kurs og foredrag innen ledelse, arbeidspsykologiske og renholdsfaglige emner.

Vi tar forbehold om gjennomføring dersom mindre enn 8 deltagere. Ved avbestilling senere enn 3 dager før kursstart, belastes full avgift.