Kurs B: Tilbudsberegning og presentasjon

Beskrivelse av kurset

Kurset gir en praktisk tilnærming til hvordan man skal bygge opp et renholds tilbud. Målsetningen er at deltagerne ved økt kunnskap om hvilke elementer som ligger til grunn for en sunn og lønnsom kalkyleberegning, skal få bedret lønnsomhet i driften ved beregning av tilbud til kunder. Kurset vil også gi eksempler på oppbygging av en god tilbudspresentasjon. Kurset varer 5 timer.

Målgruppe

  • Ledere
  • Husøkonomer
  • Innkjøpsansvarlige
  • Planleggere
  • Tekniske ledere

Også andre som i sitt arbeid skal forholde seg til bedriftens tilbudskalkuleringer. Glem heller ikke å inkludere renholdslederne i forståelsen av prosjektenes kostnadsberegninger!

Krav til forkunnskaper

Ingen forhåndskunnskaper er nødvendig.

Program

  • Innsalgsfasen, hvordan få komme i posisjon til å gi tilbud
  • Hvordan bestemme renholds ytelser?
  • Kalkyler og kalkulasjonsprinsipper
  • Lønnsomhetskontroll
  • Tilbudsutforming

Kursholder

Trond Husby har en allsidig erfaring fra etablering, drift og ledelse av renholdsvirksomheter. Han har lang erfaring både med ledelse av små og store organisasjoner, rådgivning innen renhold, samt driftsoppfølging av alle typer profesjonelt renhold.