Kurs A: Kvalitet – NS INSTA 800

Beskrivelse

Kurset tar utgangspunkt i forståelsen av kvalitetsbegrepet, og gir deretter en gjennomgang av standarden NS INSTA 800. Dette er et kvalitetssystem som brukes til å fastsette ønsket renholdskvalitet, og dokumentere at avtalt kvalitet er oppnådd. Kurset tilsvarer standardens definisjon av kunnskapsnivå 3, beskrevet i normativt tillegg B.2.3. Nivået omfatter grundig kunnskap om standardens beskrivelser knyttet til visuelle inspeksjoner og måling av kvalitet, samt kunnskap om instrumentelle målemetoder.

Kursdeltagerne vil etter en teoretisk gjennomgang av standarden, i grupper benytte standardens prinsipper for å utarbeide forslag til kvalitetsprofiler og nivå. Deretter gjennomføres praktisk registrering av urenheter, henholdsvis på lett tilgjengelige og vanskelig tilgjengelige flater. Resultatene føres i kvalitetsvurderingsskjema, og avslutningsvis vil resultatene bli gjennomgått i plenum. Kurset varer 5 timer, og alle deltagere får et personlig kurssertifikat som dokumentasjon for gjennomført kurs.

Målgruppe

Kurset egner seg både for de som ikke har kjennskap til standarden fra tidligere, og de som trenger en oppdatering og oppfriskning av sin kunnskap. Erfaring fra profesjonelt renhold er en fordel, men ikke et krav.

Kursets innhold

  • Kvalitet
  • Innføring i systemets oppbygging
  • Begrepsgjennomgang
  • Kvalitetsprofiler/nivå
  • Prinsipper for gjennomføring av kontroller
  • Prinsipper for visuell bedømmelse
  • Orientering om instrumentelle målemetoder
  • Praktiske øvelser

Kursholder

Trond Husby har en allsidig erfaring fra etablering, drift og ledelse av renholdsvirksomheter, rådgivning innen renhold. Han har holdt en rekke kurs og foredrag innen ledelse, arbeidspsykologiske og renholdsfaglige emner.