Lederprogram

Lederprogram for renholdsledere i offentlig sektor.

Hvordan kan et menneske bli akseptert som leder, og et annet bli fullstendig avvist? Er det slik at godt lederskap kan tilskrives en x-faktor i individet? Er nøkkelen til god ledelse at lederen tenker «vi» heller enn «jeg»? Inviterer dyktige ledere i større grad til samarbeid, medvirkning og ansvar? Eller, er renholdslederen kun et ensomt orakel som skal kunne alt – og hvem bryr seg egentlig?

Arbeidsform

Dette lederprogrammet er spesielt utviklet for offentlig ansatte ledere innen renhold, og er et aktivt og praktisk program med en kombinasjon av forelesninger, erfaringsdeling og praktiske øvelser. Du blir utfordret til å reflektere over, og ta stilling til, viktige spørsmål som vil utvikle deg i din lederrolle, og i mellom samlingene blir du fulgt opp av din personlige veileder. Lederprogrammet går over 4 samlinger på to dager, med en kombinasjon av forelesninger, erfaringsdeling og praktiske øvelser.

Program

Lederprogrammet har fire hoveddeler, og avsluttes med en individuell oppsummering og planer for videre arbeid:

  • Ledelse
  • Kompetanse
  • Kvalitet
  • Egenomsorg og utvikling

Innen for disse områdene finner vi viktige stikkord som bl.a trygghet, tid, støtte, arbeidsmiljø, tilgjengelighet, service, helse og tilfredshet. Vi vil på den enkelte samling arbeide med et hoved fokusområde, hvor den røde tråden gjennom programmet går på deltagerens 4 T` er: Tid, Tilgjengelighet, Tilfredshet, Trygghet.

Samlinger

  • 6-7 september, Tromsø
  • 8-9 november, Kirkenes
  • 7-8 februar, Narvik
  • 4-5 april, SvalbardSamlingene vil gå fra «lunsj til lunsj», med start og slutt kl 12:00.

Mål med lederprogrammet

I fellesskap med dine kolleger fra andre kommuner, hvor man hjelper hverandre opp og fram i en trygg og motiverende ramme, skapes et stimulerende og utviklende engasjement for faglig og personlig utvikling.

Krav til forkunnskaper

Lederprogrammet egner seg både for de som er ny som leder, og de som har en del erfaring og trenger nye innspill og refleksjoner som bidrar til egen trygghet i lederrollen.

Kursholdere

Trond Husby er utdannet bl.a. som sykepleier, akupunktør og innen personalledelse på NHH. Han har en allsidig erfaring fra etablering, drift og ledelse av renholdsvirksomheter, rådgivning innen renhold, samt skriving av artikler for bransjeblader. Han skrev sin diplomoppgave på BI om motivasjon og trivsel for renholdere, og har holdt en rekke kurs og foredrag innen ledelse,arbeidspsykologiske og renholdsfaglige emner.

Frank Oksavik er daglig leder i lederutviklingsselskapet Go2Market. Han har sin utdannelse fra BI og Høgskolen i Molde og har med det tre Bachelorgrader fordelt på markedsføring, logistikk og prosjektledelse. Han har erfaring fra leverandørindustrien opp mot rengjøringsbransjen og holdt en rekke kurs og foredrag innen ledelse og renholdsfaglige emner.

Pris

Pris per deltager; kr 12.500,- pr samling, som går over 2 dager (eks mva). Det betales for 2 samlinger i 2018, og de 2 neste samlinger i 2019. Kursdokumentasjon, møterom med kaffe/te, pauseservering lunsj og middag er inkludert i prisen. Reise og overnatting kommer i tillegg.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt på telefon 906 76 906.
Epost: trond.husby@cleaning.no

Cleaning.no

Er en uavhengig samarbeidspartner, og et kurs og kompetansesenter for renhold og renholdsledelse. Deler av våre kompetanse og utviklingsprogram er offentlig godkjent av Kompetanse Norge. Vi tilbyr et bredt og allsidig kursprogram for private bedrifter og offentlig virksomhet.